Lid worden

Nadat dit formulier verzonden is krijgt u bericht dat deze ontvangen is en tevens z.s.m. een uitnodiging i.v.m. kennismaking/informatie.

Heb je in de afgelopen drie jaar bij een andere vereniging dan HSV Celeritas gespeeld, geef dan hieronder aan bij welke vereniging.

Beëindiging van uw lidmaatschap / overschrijving 

Indien u het lidmaatschap van de vereniging Celeritas wilt beëindigen, kunt u dit uitsluitend schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris van de desbetreffende klasse. De contributieverplichting loopt echter door tot eind van het lopende seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli van het daaropvolgende jaar.

Overschrijving

Indien je overschrijving naar een andere vereniging wil dan moet je dit doen voor 15 juni van het lopende jaar doen. Dit kan alleen als aan al je verplichtingen heb voldaan. Dus ook spullen die te leen kreeg van de vereniging ingeleverd  zijn en in goede staat verkeerd. Er wordt niet meer gewerkt met een overschrijfformulier alles wordt digitaal geregeld. Oude vereniging moet je lidmaatschap beëindigen na schriftelijk opzegging en je kunt aanmelden bij de nieuwe vereniging.

Sponsor worden?

Onze sponsoren

Barones schoonmaakdiensten

Tweets van HSVCeleritas