Normen en waarden

De Haagse Sport Vereniging Celeritas is een van de oudste sportverenigingen van Nederland. Een vereniging die zich kenmerkt door een combinatie van sportbeoefening en een goed gezelligheidsleven. Op het sportieve vlak staat HSV Celeritas open voor sportieve ambities, van de recreatieve sportieveling tot de (top)sporter op weg naar het hoogste niveau. Op het sociale vlak staat HSV Celeritas open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of taal.  

De diversiteit van HSV Celeritas gaat tegelijkertijd hand in hand met gezamenlijke gedragen waarden (wat vinden we belangrijk) en normen (regels). De meeste hiervan worden door onze leden als vanzelfsprekend ervaren, en worden veelal automatisch gecorrigeerd als daar van af wordt geweken. Het algemeen bestuur van de vereniging hecht er evenwel aan om alle nieuwe leden op de hoogte te brengen van deze waarden en normen.  

Sportiviteit 

De vereniging vindt het belangrijk dat de leden tijdens en na het sporten of trainen op een respectvolle manier omgaan met hun tegenstanders en hun medespelers. De leden dienen zich dan ook te houden aan de hiertoe opgestelde normen van sportiviteit. 

Gedrag buiten de sport om 

HSV Celeritas vindt het vanzelfsprekend dat de leden en bezoekers zich op het terrein, ook buiten de sport om, gedragen volgens de wetten en regels die in het maatschappelijk verkeer gangbaar zijn. Zo tolereert HSV Celeritas geen baldadigheid, pestgedrag en agressie. 

Gedrag om de sportterreinen heen 

Ook degenen die om het veld heen staan (ouders, verzorgers, coaches en anderen) moeten bijdragen aan een sportief en respectvol verloop van de wedstrijd of training. Wanneer hun enthousiasme overgaat in fanatisme heeft dat vaak een negatieve invloed op het sportieve verloop van de wedstrijd en de toekijkende jeugd. Omstanders mogen zich daarom niet bemoeien met beslissingen van scheidsrechter(s), assistent scheidsrechters, coaches en trainers.

Vrijwilligerswerk 

Van alle leden en ouders wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het verenigingsleven. Zonder de inzet van vrijwilligers is het immers onmogelijk om de vereniging draaiend te houden.

Taalgebruik 

Schelden (belediging tegen een persoon) en vloeken (krachttermen niet tegen een persoon) zijn onwenselijk.  

Genotsmiddelen 

Het gebruik van alcohol en rookwaren kan, binnen grenzen, bijdragen aan de gezelligheid van de vereniging. Onmatig gebruik hiervan is niet toegestaan. Het is schadelijk voor de gezondheid, verdraagt zich slecht met de sportieve aard van de vereniging en geeft het verkeerde voorbeeld aan de jeugd. Het gebruik van (soft)drugs is in het geheel niet toegestaan. 

Sponsor worden?

Onze sponsoren

van Ravesteijn Assurantiën

Tweets van HSVCeleritas