Statuten

Zoals iedere vereniging heeft ook HSV Celeritas statuten. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud hiervan en daar weer onder vindt u een downloadlink van de PDF.

Artikel Pagina
Artikel 1, Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 3
Artikel 2, Duur 3
Artikel 3, Doel 3
Artikel 4, Structuur 4
Artikel 5, Lidmaatschap 5
Artikel 6, Rechten en verplichtingen 6
Artikel 7, Einde lidmaatschap 7
Artikel 8, Donateurs 9
Artikel 9, Algemeen Bestuur 10
Artikel 10, Bestuursbevoegdheid 11
Artikel 11, Vertegenwoordiging 12
Artikel 12, Rekening en verantwoording 13
Artikel 13, Geldmiddelen en contributie 14
Artikel 14, Besluiten van organen van de vereniging 15
Artikel 15, Algemene ledenvergaderingen 17
Artikel 16, Het leiden en notuleren van algemene ledenvergaderingen 18
Artikel 17, Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering 19
Artikel 18, Statutenwijziging 21
Artikel 19, Fusie 22
Artikel 20, Ontbinding en vereffening 23
Artikel 21, Reglementen 24
Artikel 22, Slotbepaling 24

Klik hier voor de gehele PDF

Sponsor worden?

Onze sponsoren

Banner

Tweets van HSVCeleritas